پروژه ها

1403/02/06 , 17:1
  برخی از پروژه ها:
- بیمارستان فوق تخصصی کسری تهران
- مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مسیح دانشوری
- صنایع نظامی اپتیک اصفهان
- سازمان عمران و مسکن  اصفهان
- اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
- شرکت عمران بهارستان
- اداره گاز نجف آباد
- شرکت معدنی و صنعتی  فولاد سنگ مبارکه اصفهان
- شرکت فومن شیمی اصفهان
- شرکت آب و فاضلاب اصفهان
- پروژه عظیم مصلی اصفهان
- کارخانه فولاد حجم 
- برج های دوقلوی شهرکرد
-کارخانه آرد زاگرس بروجن
- فرش شیخ صفی 
- شرکت آلاو
- قالی سلیمان 
- شرکت کلر شهرکرد
-خیریه امام سجاد نجف آباد
- بازار روز کوثر 5
- مجتمع تفریحی ویلایی بید سبز
- مجتمع تفریحی ویلایی پل شیر
- مجمتع تفریحی ویلایی زیتون سبز