واحد طراحی و مهندسی

1397/07/02 , 13:30
 بخش طراحی و مهندسی گروه ایران بالابر ، که شامل واحدهای فنی و مهندسی و طراحی و تهیه مستندات فنی و نقشه های اجرایی است. تهیه نقشه های اجرایی انواع بالابرهای حمل باربر،اتومبیل بر،بالابرهای بدون موتور خانه و بالابرهای پروژه های خاص را بر عهده دارد.
 

نظرات مشتریان ما

 • گروه فنی ایران بالابراز ارسال سریع استعلامات قیمت و مشاورهای کارشناسان نصب شما تشکر می کنم

  John Smith

  اصفهان
 • خدمات پس از فروش و بازدید های مستمر خیلی مفیدی دارید

  John Smith

  اصفهان
 • از اینکه دستگاه را همان تاریخ پیش بینی شده تحویل دادید سپاسگزارم

  John Smith

  اصفهان
 • در رعایت کردن موارد ایمنی در بالابر ها واقعا راضی هستیم

  John Smith

  اصفهان