مزایای بالابرهای هیدرولیک با جک مستقیم از زیر

1401/03/05 , 17:58

 مزایای بالابرهای هیدرولیک با جک مستقیم از زیر

در این مدل باید حفره ای به ارتفاع حدوداً برابر کورس جک در زیر کابین ایجاد شود تا پوسته جک (سیلندر) داخل آن قرار گیرد این حفره باید از نظر نفوذ آب و رطوبت ایزوله شود. ایجاد چنین حفره‌ای در زیر چاه بالابر و نصب جک داخل آن را می‌توان از جمله مشکلات این روش عنوان کرد.
 از سوی دیگر این روش مزایای قابل توجهی برای بالابر های سنگین یا حجیم مانند بالابرهای خودرو بر و باری پیش رو قرار می دهد مهمترین امتیاز آن ، استقرار جک در مرکز ثقل کابین است در این مدل ها به صورت راهنما عمل کرده و فشار کمتری متحمل می شوند.
 در مدل جک مستقیم مرکزی سیم بکسل ها وجود ندارند و جک مستقیماً به یوک کابین متصل می شود بنابراین این سیستم بدون نیاز به پاراشوت (ترمز استحفاظی) است. حذف سیم بکسل ها مزیت دیگری نیز به دنبال دارد در بالابرهای پانورامیک میتوان وجوه و قسمت های بیشتری از کابین را به صورت شیشه‌ای و نمادار طراحی کرد و همچنین سیم بکسل ها و وزنه های تعادل و متعلقات آن ها وجود نخواهند داشت که به زیبایی نمای بالابر کمک می کند.
 چه زمانی از جکهای مستقیم و چه زمانی از جنگهای غیرمستقیم باید استفاده کرد؟
جک های مستقیم تا ۲۱ متر را پوشش می‌دهند و این مقدار درجک تلسکوپی تک مرحله ای ۷ متر، جک تلسکوپی دو مرحله ای ۱۴ متر و در جک تلسکوپی سه مرحله‌ای به ۲۱ متر هم می‌رسد. اگر ارتفاع محل نصب بالابر بیشتر از ۲۱ متر رشد می بایست از جشن های غیر مستقیم استفاده کرد.
 

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چه حوادثی را پوشش میدهد؟

 این بیمه در رابطه با خسارت های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث مانند سرایدار نظافتچی سرویسکار ساکنین و... در قسمت مشاعات ساختمان مسئولیت دارد به عنوان مثال مدیر ساختمان تعمیرکاری را جهت تعمیر آورده است و به هنگام کار دچارحادثه می گردد در این هنگام این بیمه مسئولیت پوشش خسارت‌های وارد شده را دارد و یا حتی حالتی را در نظر بگیرید که در آن مهمانان یکی از واحدها هنگام استفاده از آسانسور دچار حادثه می‌شود در این مورد نیز این بیمه مسئولیت جبران خسارت ها را بر عهده میگیرد بیمه مسئولیت مدیر ساختمان اجباری نیست ولی با توجه به بار حقوقی زیادی که متوجه مدیر ساختمان ها شده است امروزهبه یم الزام درآده تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند.
 

بالابر هیدرولیک جک مستقیم و غیرمستقیم چیست؟

 جک بالابر هیدرولیکی یکی از مهمترین اجزای اصلی این نوع بالابر می باشد. در واقع این ها هستند که نیروی هیدرولیک یا سیال روغن را به نیروی مکانیکی تبدیل می‌کنند و چون تعویض یا تعمیر جک ها پس از نصب در چاهک بالابر کار بسیار دشواری است بهتر است از همان ابتدا جک انتخاب شده کیفیت و شرایط استاندارد را دارا باشد.

 اجزاء جک بالابر هیدرولیکی

 جک هیدرولیک بالابر از یک سیلندر و پیستون تشکیل شده اند سیلندر محفظه‌ای است محکم و مقاوم که قسمت بیرونی آن می بایست در برابر خوردگی و رطوبت و فشارهای وارده و محکم و مقاوم باشد و قسمت درونی آن می بایست صاف و صیقلی باشد که پیستون درون آن جای می گیرد و در داخل آن حرکت می کند برای بالابر های با ظرفیت ۳۰ تن از جک مستقیم استفاده می شود و برای ظرفیت بیش از ۳۰ تن از جک های غیر مستقیم و چند مرحله ای (stage) استفاده میشود که طول هر مرحله ۷ متر می‌باشد و تا ارتفاع حداکثر ۲۸ متر را می توان از آنها استفاده کرد.

 بالابر هیدرولیکی جک مستقیم

 این جک ها یک به یک(1:1) هستند یعنی به ازای یک متر بازشدن جک،کابین یک متر جابجا می شود. بنابراین سرعت حرکت کابین بالابر و سرعت حرکت جک برابر خواهد بود همچنین کل نیرویی که به جک وارد می‌شود برابر وزن بار و کابین می باشد.

 بالابر هیدرولیکی جک غیر مستقیم

 این نوع جک کابین را به وسیله سیم بکسل یا زنجیر متصل شده به یوک یا کاراسلینک حرکت میدهد. فلکه هرزگرد روی جک نصب می‌شود و سیم بکسل روی آن از طرفی به چاهک وصل می شود و از طرف دیگر به کاراسلینک متصل میشود این جک دو تکه است و یک ربه دو (1:2) می باشد عدد داخل پرانتز به این معناست که به ازای باز شدن یک مترجک، کابین ۲ متر جابجا می شود.